Aktiviteter

 
 
Prospektering

Hent ut potensielle nye kunder fra databasen som passer akkurat dine valgte kriterier. Denne prosessen hjelper deg å dele opp markedet i mindre grupper som du selv bestemmer i programmet. Hensikten med slik segmentering er å øke effekten med å treffe så nøyaktig som mulig. Du får gjennomført mer salg på mindre tid.

 
Telefonsalg

Lag dine målrettede ringelister med firmanavn, nettside, daglig leder og telefonnummer. Vi sørger for at listene alltid er er vasket. Det er ca 800.000 telefonnummer i databasen. For selgere er det fint å komme i en positiv flyt. Målrettet telefonsalg vil oppleves langt mer positivt for prospektet når henvendelsen er relevant.

 
 
Møtebooking

En systematisk telefonaktivitet for å få avtalt et møte med en potensiell ny kunde (prospekt). Målet med møtet kan være å selge et produkt, få signert en forretningsavtale eller selge inn et nytt salgsmøte. Ved avslag kan du benytte anledningen til å stille nyttige spørsmål. Slik kartlegging skaper en ny mulighet til oppfølging.

 
 
E-postutsendelser

Er en kostnadseffektiv måte å skaffe nye kunder på. Databasen vår inneholder selskapets e-post. Bruk e-post til å skaffe interesse om det du skal selge. Gi bort noe gratis; en spennende bransjerapport, nyttige tips eller en smaksprøve av produktet ditt. Kjøp aldri en ferdig e-post liste. Derimot kan du oppnå stor suksess med å lage målrettede lister selv.

 
 
Verktøy på salgskurs

Et salgskurs kan gi faglig oppdatering og påfyll av positiv salgsenergi. For å få fart i salgsaktivitetene kan et godt verktøy utgjøre en stor forskjell på motivasjon. Derfor kan JOIN tilby praktiske salgskurs som inkluderer Norges enkleste prospekteringsverktøy for telefonsalg og møtebooking. Vi garanterer økt salg etter kurset!

 
 
Lokale aktiviteter

Arranger et seminar og inviterer aktuelle nøkkelpersoner fra bedriftene i nærområdet. Fordelen er at du kan spare mye tid med en felles presentasjon på seminaret. Gi deltakerne dine tips og kunnskap på et tema du kan godt. Avslutt seminaret med en oppsummering hva deltakerne har lært, og gi et kjempegodt tilbud de ikke kan motstå.

 
 
Bransjehenvendelser

En bransjeløsning har avklart både produkt og bransje. Når du har en god kundereferanse fra en av de beste i bransjen forenkler det jobben med å få enda flere kunder. Definerer du et segment, f eks mellom 5 og 20 ansatte, kan du tilpasse budskapet mot småbedrifter. Skap interesse med å tilby en gratis bransjerapport eller gi tips som sparer andre for tid og penger.

 
 
Kampanjer mot nyetablerte

Nyetablerte bedrifter gjør mange innkjøp for å etablerer seg i markedet. Dersom du har et produkt som kan selges til nye bedrifter så har du mange muligheter mot dette segmentet. Databasen vår tilføres ca 5.000 nye foretak hver eneste måned. Du kan selv søke opp alle nyetablerte foretak på dato fra-til.

 
 

Strategi

 
 
Salgsledelse

Er å lede og motivere selgere til å prestere maksimalt ut i fra sitt potensiale. Det betyr at hver selger bør ha sitt personlige mål og oppfølging ut i fra det. Hver selger konkurrerer mot sitt personlige mål som er ett måltall. En salgsleder bør ha full kontroll på alle KPA og KPI totalt og for hver selger.

 
 
Markedsoversikt

Med å søke inne i JOIN får du raskt opp antall foretak i det utvalget du har valgt som ditt markedspotensiale. Dette er et meget nyttig tall for markedsansvarlig. Tar du antall kunder du har i dag og deler på dette utvalget har du din markedsandel. Skal du lansere et nytt produkt i et marked kan du enkelt finne salgspotensiale i kroner.

 
 
Målsetting

Nysalg er det tøffeste salget man kan gjøre. Når man har både KPA (aktivitetsmål) og KPI (resultatmål) kan man si noe om kvalitet og lønnsomhet i nysalg. Derfor er både KPA og KPI viktig å måle. Eksempler på målsetting: salg pr. dag/uke/mnd, antall nye kunder pr. dag/uke/mnd, konvertering på møtebooking i prosent, salgskonvertering i prosent, konvertering på nettsalg i prosent.

 
 
Styreverktøy

Ledelsen bør investerer i gode rutiner på prospektering (nysalg). Med JOIN er det enkelt å få raskt oversikt på segmenter i markedet og hvor mange bedrifter som er ditt potensiale. Hvilke salgsaktiviteter og hvordan salgsledelse skal organiseres bør styret ha en overordnet plan på, mens daglig leder eller salgsleder har ansvaret for gjennomføringen.

 
 
Beslutningsstøtte

Ledelsen må ofte ta viktige beslutninger. Enten det er tøffe oppsigelser eller strategiske muligheter, det må handles raskt. Derfor bør ledelsen ha tilgang på nøkkeltall på nysalg for å kunne ta kloke beslutninger basert på fakta. Hva gjør vi med selgere som ikke leverer og hvordan belønnes de som leverer, hva er kostnad pr. ny kunde og hvilken bransje har vi best salgskonvertering på?

 
 
Teste salg før investering

Den eneste sikre måten å teste om produktet er en kommende bestselger, er å gjøre testsalg hvor du faktisk selger produktet før det er klart. På den måten kan du spare deg for store tap og alltid velge lønnsomme produkter før du investerer penger. En annen metode er å gjennomføre en markedsundersøkelse. Svakheten med markedsundersøkelser er usikkerheten med at det ikke er noen forpliktelse om kjøp, slik at svarene kan bli for positive.

 
 
Prospektering i JOIN

JOIN er Norges enkleste prospekteringsverktøy. Prospektering (PRM) krever spesielle kunnskaper med å finne og følge opp nye potensielle kunder, og sørge for at disse prospektene kjøper av deg og blir en kunde. Kundepleie (CRM) er pleie av etablerte kunder for at de skal kjøpe mer og at de skal forbli fornøyde kunder. JOIN sørger for at du ikke blander prospekter og kunder, man at prospektene fra JOIN enkelt kan overføres til kundesystemet ditt når de er blitt en kunde.

 
 

Forklaringer

 
 
Prospekt

Innenfor salg er et prospekt en potensiell ny kunde. Mest brukt i B2B salg. Å innhente prospekter er en systematisk prosess for å kunne gjøre salgsarbeidet enklere og mer effektivt.

 
 
PRM

Prospecting Relationship Management. En prosess for å finne og følge opp nye potensielle kunder, og sørge for at disse prospektene kjøper av deg og blir en kunde. JOIN er et PRM-system.

 
 
CRM

Customer Relationship Management. Som navnet antyder er dette en prosess for å pleie etablerte kunder for at de skal kjøpe mer og at de skal forbli fornøyde kunder. En kunde er et prospekt fram til et kjøp er gjennomført.

 
 
Segment

Et segment utgjør en del av et helt marked.

 
 
Segmentering

Er prosessen som omhandler å dele markedet i delmarkeder for å øke effekten av salgs- og markedsføringsarbeidet ved å treffe så nøyaktig som mulig. Segmentering kan bestå av flere segmenter man jobber mot, hvor hvert segment får en likens henvendelse fordi samme segment som regel har samme behov.

 
 
KPA

Key Performance Activities brukes for å forberede ansatte hvilket aktivitetsnivå som forventes. Aktiviteter bør kunne måles og inkluderes i salgsbudsjettet og være tema på styremøter. Eksempler på KPA målinger: antall telefonsamtaler, antall demonstrasjoner, antall salgsmøter, antall salgsbrev, antall nyhetsbrev, antall artikler skrevet og antall annonser.

 
 
KPI

Key Performance Indicators er det vi kan måle som et resultat av aktiviteter (KPA). Først når vi har fått KPI kan vi si noe om aktivitetenes økonomiske verdi, om aktivitetene er lønnsomme eller ikke. Eksempler på KPI målinger: antall nye kunder, totalt nysalg i kroner, antall nettbestillinger, antall henvendelser fra salgsbrev, antall besøkende på nettsiden, antall klikk fra nyhetsbrev, antall klikk og salg fra annonser.

 
 
Databasen

Databasen er en komplett elektronisk oversikt over alle norske foretak som er registrert hos Brønnøysundregistrene. Vi oppdaterer denne databasen inne i JOIN med våre egne tilpasninger for at du lett kan hente ut prospekter til bruk i salg og markedsføring mot bedriftsmarkedet.

 
 
Markedsføringsloven

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) som er underlagt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Les mer